O nama

Udruga za medijsko informiranje (u daljnjem tekstu UZMi), nastala je na temelju zajedničke inicijative aktivista i civilne javnosti Općine Bugojno zbog sve veće uloge medija u današnjem društvu te njihove ogromne uloge u oblikovanju budućnosti svih nas.

UZMi je neovisna, nestranačka, nereligijska i neprofitna nevladina organizacija koja će raditi na objektivnom, nepristranom i odgovornom informiranju lokalne i šire javnosti, kao i na podizanju svijesti javnosti, pristupajući informacijama na temelju jednog od osnovnih i najbitnijih postulata pravosuđa „audiatur et altera pars” (lat. neka se čuje i druga strana), jer ste u ovom postupku sudci – Vi.

Drugi cljevi UZMi su da kroz različite edukacijske, kulturne i druge projekte, radi na promicanju medijske pismenosti te kvalitetnije opće informiranosti civilnog društva, u cilju boljeg i lakšeg prepoznavanja (ne)vjerodostojnih informacija kao i mehanizama njihovog kreiranja.

Kako bi ispravno dekodirali informacije i time donijeli svoj sud o pojavama, događajima, osobama itd, civilna javnost treba biti upoznata sa svim pozitivnim, ali još više i onim negativnim stranama koje donose masovni mediji, a što je danas rijetkost, jer se u javnosti, uglavnom, vidi samo jedna strana kovanice koja je nerijetko u direktnom sukobu interesa zbog financijskih poticaja od strane imućnih privatnih lica, pravnih subjekata, korporacija pa i samih državnih institucija, utjećući time na vjerodostojnost informacija i vijesti, čime utječu na formiranje Vaših  percepcija, mišljenja, stavova i odluka – što u konačnici utječe na cijelu lokalnu zajednicu, a to nije informiranje, već indoktrinacija.

Veći osvrt UZMi na infomracije sa globalne scene je utemeljen na činjenici da je svijet postao globalno selo i sve ono što se događa u Americi, Njemačkoj, Francuskoj, Rusiji, Kini, Australiji … sa nekim vremenskim zamakom utjecat će i na nas kao lokalnu zajednicu.

Posredovanje kvalitetnih, nepristranih i objektivnih, informacija sa globalne scene dat će nam mogućnost da se zakonskim mehanizmima koji su na raspolaganju civilnom društvu, pravovremeno postavimo ispravno, prepriječimo neželjene posljedice i time osiguramo bolju budućnost i nama, a i našim budućim pokoljenjima.

Ciljevi udruge

  • Objektivno i nepristrano obavještavanje civilne javnosti o aktualnim događanjima od zajedničkog interesa;
  • Poboljšanje medijske i komunikacijske kulture civilne javnosti kroz sustavnu edukaciju o medijima;
  • Poticanje osvješćivanja korisnika društvenih merža i internet platformi kako bi se s razumijevanjem i kritičkim odmakom
    koristili medijskim sadržajima koje sami odabiru;
  • Suradnja, razmjena informacija i iskustava, kao i pružanje pomoći svim organizacijama, kako nevladinim tako i vladinim, na
    području medijskog opismenjavanja u oblastima od zajedničkih interesa.

Skratka, cilj UZMi je da se čuje i druga strana kako bi nam svima bilo bolje.

Predsjednik udruge